Get in touch with us
0926-618-1732

HOUSE MODELS

Side by side naming ipapakita sa inyo ang tatlong model townhomes ng Micara Estates—ang Felicia, Portia at Tricia. Gusto niyo bang malaman ang iba’t-ibang features nila? Eto sila:

Ang Felicia ay 50 sqm ang floor area at 50sqm ang lot area. Meron itong 3 bedrooms, 1 toilet and bath, 1 powder room, at provision for carport.

LA: 50 sqm

FA: 50 sqm

Bed: 3

Bath: 1

Felicia

Ang Portia ay 40 sqm ang floor area at 45 sqm ang lot area. Merong 3 bedrooms, 1 toilet and bath, at 1 powder room ito.

LA: 45 sqm

FA: 40 sqm

Bed: 3

Bath: 1

Portia

Ang Tricia ay 30 sqm ang floor area at 40 sqm ang lot area. Meron itong 2 bedrooms, at 1 toilet and bath. Pagdating sa service area at provision for carport, 'wag mag-alala dahil parehong meron nito ang Tricia at Portia. 

LA: 40 sqm

FA: 30 sqm

Bed: 2

Bath: 1

Tricia

Features and Amenities

  • Micara Plaza (Commercial Center)
  • Transport Terminal
  • Swimming Pool
  • Basketball Court
  • 24 hour Security
  • Multi-Purpose Hall
  • Entrance Gate
  • Parks and Playground

Our Location