Get in touch with us
0926-618-1732
Home What's New Micara House Model - Portia

Micara House Model - Portia

May 10, 2018

Youtube link: https://youtu.be/jDYmNPFLMR0

Ka-Micara saan aabot ang P1.1M mo?

Kung condo ang iyong ninanais, ilan kayong kakasiya sa unit ? Malamang masikip na ito para sa tatlong katao at hindi pa dito kasama ang parking slot. Sa Micara Land, sulit ang P1M na ipinundar mo kasi sa loob ng 2-storey Portia Townhouse kasiya ang apat hanggang limang katao. Ang Portia ay may 3 bedrooms, toilet and bath and powder room na mala-condo ang dating at kasama pa dito ang parking slot. Ano sa tingin niyo ang mas sulit – ang tumira sa condo o sa isang bahay at lupa?

#MicaraEstates #MicaraLand #MicaraTownhousea  #MicaraCommunity#ProFriends  #CaviteTownhouse   #TanzaTownhouse  #FamilyNeeds#FamilyHome  #LoveMyFamily  #FamilyTogetherness  #AffordableHousing#FamilyHousing #YourVeryOwnHome #MicaraLiving  #MicaraHomes#TriciaAtMicara #SaMicaraAlagaAngPamilya