Get in touch with us
0926-618-1732
Home What's New Portia House Model

Portia House Model

November 19, 2017

Portia House Model

Mapagpalang Linggo, ka-Micara!

Sa pagtatapos ng linggong ito, maaaring napapaisip ka kung saan napupunta ang kinikita mo para sa iyong pamilya. Papalampasin mo pa ba ang pagkakataong magkaroon ng sarili at bagong bagong 45-sqm na bahay at lupa?

Sa Micara, makakabili ka na ng matatawag mong iyong iyo ang Portia Corner Lot.

#MicaraEstates #MicaraLand #MicaraTownhousea  #MicaraCommunity#ProFriends  #CaviteTownhouse  #TanzaTownhouse  #FamilyNeeds#FamilyHome #LoveMyFamily  #FamilyTogetherness#TriciaAndPortiaCornerLot #MoreSpacious #AffordableHousing#MicaraLiving  #MicaraHomes #SaMicaraAlagaAngPamilya