Get in touch with us
0926-618-1732
Home What's New Portia

Portia

April 6, 2018

Portia

Ka- Micara, ano ang hinahanap mo sa isang tahanan?

Maganda at maayos na lugar? Maluwag at maaliwalas na libangan? Matiwasay na kapaligiran? Lahat ito ay mapapasainyo pag kayo ay nakatira sa Portia sa Micara Land. Wala na kayong hahanapin pang tirahan na magbibigay ng lahat ng nais niyo para sa magandang kinabukasan ng iyong pamilya.

#MicaraEstates #MicaraLand #MicaraTownhousea  #MicaraCommunity#ProFriends  #CaviteTownhouse  #TanzaTownhouse  #FamilyNeeds#FamilyHome #LoveMyFamily  #FamilyTogetherness #AffordableHousing#FamilyHousing #YourVeryOwnHome #MicaraLiving  #MicaraHomes#TriciaAtMicara #SaMicaraAlagaAngPamilya