Get in touch with us
0926-618-1732

Portia Townhouse

House Models Portia Townhouse

Description

Ang Portia House and Lot ang perfect para sa iyo at sa iyong pamilya. Ito ay may 3 bedroom, kitchen, dining area, sala, toilet & bath, powder room, pati service area. Sa loob ng 2 palapag at 40 sqm, may komportable nang mapaglalagian ang iyong mahal sa buhay.

Gallery

Photos of the Dressed-Up Units. All Interior Shots are for illustration purposes only.

Floor Plan

Portia Floor Plan

Lot Area: 45 sqm

Floor Area: 40 sqm

Overview

  • Living Room
  • 3 Bedrooms
  • Service Area
  • Dining Area
  • 1 Toilet and Bath
  • Provision for Carport
  • Kitchen
  • 1 Powder Room

360 View

Amortization Calculator